25 november 2010

Väggar reser sigDAGENS SNABBA BESÖK på bygget var en glad överraskning. Trots snöyra och köld hade bygget framskridit med fart. Nu börjar man redan se hur det tar sig. Väggar och tak reser sig. Men visst berättade pojkarna att de lämnat bygget dagen innan på grund av den isande kalla snöstormen. I november!! Men snart, snart kan pojkarna jobba inomhus, om bygget fortsätter i den här takten.

Inga kommentarer: