25 mars 2013

Plommonlunden kryper fram under snötäcket

Trädgårdsland och rabatter ligger fortfarande under nästan en halv meter snö. Men berget vid torpgaveln suger i sig vårsolens strålar och kryper fram under under snötäcket. Platsen är den varmaste - och kunde vara en av de finaste i Rosendal torpet. Här finns en plommonlund med ett tiotal plommonträd. Under dem växer vitsippor, blåsippor och smultron. 

Berget mot söder suger i sig värme. Här smälter snön tidigt!

Det kunde vara fint....Men på sommaren går plommonlunden över från naturlig till vildvuxen.
Plommonträden  har skjutit miljoner av rotskott, vicker och klöver växer knähögt, smultronen syns inte.....
Och jag har inte hunnit hålla efter....
Ett annat problem är att plommonlunden bara är en smal flik mot grannen. Trots att kontrasten mellan grannens välfriserade gräsmatta och vår vildvuxna plommonlund är stor, flyter plommonlunden ändå mer ihop med grannens tomt, än med torpet. 

Vår plommonlund i vårskrud, bakom grannens fina gräsmatta. Fotad från grannens infart 
Nu, medan snön ännu hindrar allt annat trädgårdsjobb, njuter jag i vårsolen i plommonlunden.
Jag beskär plommonträden och syrenhäck, rensar i bergsluttningen. 
Kanske i år....kanske jag nu skall få ordning på plommonlunden.....
Kanske jag skall plantera häck eller bygga staket mot grannen.....
Kanske....kanske....
Och kanske ni får se nya bilder på plommonlunden här senare....

12 mars 2013

Snart börjar torpsäsongen - men året blir annorlunda

Snart flyttar vi till torpet igen och dammar då av både torpet och bloggen. Under vintern har jag drömt och planerat och många små - och stora - trädgårdsprojekt har odlats i tanken. Alldeles speciellt vill jag nu ta itu med skogsområdena. 

Bland det sista vi gjorde i Rosendal torpet  i höstas, var att röja en liten stig genom skogen mot grannen, så att grannen lättare skulle kunna ta sig över till oss. I skogsdungen planerade vi en liten sittplats med kvällssol.  Där skulle vi sitta tillsammans, trodde vi. För några dagar sen lämnade vår granne jordelivet, alldeles för tidigt. Han var inte enbart en bra granne, utan också en god vän.
Den kommande sommaren kommer att bli annorlunda.....
Bakom den vita pionen finns en liten skogsdunge och bakom skogsdungen finns grannens hus.
Men trots att vi inte vet vem vi får till ny granne kommer jag nog att fortsätta med planerna för skogsområdena. Med naturen som förebild skall jag plantera skuggtåliga växter, ormbunkar och rhododendron. Och jag skall fortsätta röja för smala stigar och bygga små trolska sittplatser, där vi skall sitta i kvällssolen och i komma ihåg grannen som gav mig den första rhododendron. 

Jag vill ha smala stigar som slingrar sig fram mellan träden.