25 oktober 2010

En grop har uppstått!


PÅ MIN DOTTERS FÖDELSEDAG, 22 oktober så började födslovärkarna på riktigt. Då började det hända. Asken föll, flere sandlass kippades av i lunden, och grävskopan gick fram som en bulldozer. En stor grop uppstod vid torpknuten. Från den gropen skall vårt badrum och sovrum resa sig.

JOHN HANTERADE GRÄVSKOPAN professionellt och med många års erfarenhet, fast han inte ens är 18 år. Den stora latrintanken lyfte han med grävskopan och flyttade på plats, in bland björkarna så de sista löven flög all världens väg. Men bra gick det. Av bara farten flyttade han bort de stora sprängstenarna som vi länge irriterat oss på. Kvar blev enbart ett litet hack i trappan och djupa spår i gräsmattan av grävskopans larvfötter. Men ack o ve, det är säkert lite mot hur det ser ut innan allt är klart. Och lite får man väl lida för att få det bekvämt!!

15 oktober 2010

Om vådan av att välja avloppslösningar

HÄR HAR JAG TILLBRINGAT timmar med att fundera på vilken sorts komposterande toalett och gråvattenlösning som vi skall gå in för - och trodde det var klart. Ekologiska, dyra men bra system. Sen kom byggarna - och lösningarna var inte så praktiska. Torpet står på berget, är byggt av stabila stockar och med murade väggar. Man drar inte avlopp från köket till tillbyggnadens gråvattenrenare, så där bara. Enklast blir dra kökets avlopp separat till fast tank nedanför berget. Och samtidigt dras dassets avlopp till samma behållare.

SÅ DET BLIR INGEN komposterande toalett, utan en vanlig vattenklosett. Känns lite sorgligt, för jag hade ju tänkt mig en mer ekologisk lösning. Å andra sidan så är välan kommunens avloppsrening det kanske hållbaraste. Vill jag tro, åtminstone. Så om vårt dassavfall körs dit, nu och då, är väl inte så illa, eller hur....???

MEN DET ANDRA PROBLEMET är att nu blir dammen och rabatten runt dammen i vägen för avloppet. Så nu skall blom-barnen flyttas till tryggare platser. Och det känns inte så vettigt i mitten av oktober, speciellt som jag inte har lämplig plats. Men vad fasingen. Jag gör så gott det går. Och tror att det här nog blir bra, bara det blir färdigt.