25 oktober 2010

En grop har uppstått!


PÅ MIN DOTTERS FÖDELSEDAG, 22 oktober så började födslovärkarna på riktigt. Då började det hända. Asken föll, flere sandlass kippades av i lunden, och grävskopan gick fram som en bulldozer. En stor grop uppstod vid torpknuten. Från den gropen skall vårt badrum och sovrum resa sig.

JOHN HANTERADE GRÄVSKOPAN professionellt och med många års erfarenhet, fast han inte ens är 18 år. Den stora latrintanken lyfte han med grävskopan och flyttade på plats, in bland björkarna så de sista löven flög all världens väg. Men bra gick det. Av bara farten flyttade han bort de stora sprängstenarna som vi länge irriterat oss på. Kvar blev enbart ett litet hack i trappan och djupa spår i gräsmattan av grävskopans larvfötter. Men ack o ve, det är säkert lite mot hur det ser ut innan allt är klart. Och lite får man väl lida för att få det bekvämt!!

Inga kommentarer: