15 oktober 2010

Om vådan av att välja avloppslösningar

HÄR HAR JAG TILLBRINGAT timmar med att fundera på vilken sorts komposterande toalett och gråvattenlösning som vi skall gå in för - och trodde det var klart. Ekologiska, dyra men bra system. Sen kom byggarna - och lösningarna var inte så praktiska. Torpet står på berget, är byggt av stabila stockar och med murade väggar. Man drar inte avlopp från köket till tillbyggnadens gråvattenrenare, så där bara. Enklast blir dra kökets avlopp separat till fast tank nedanför berget. Och samtidigt dras dassets avlopp till samma behållare.

SÅ DET BLIR INGEN komposterande toalett, utan en vanlig vattenklosett. Känns lite sorgligt, för jag hade ju tänkt mig en mer ekologisk lösning. Å andra sidan så är välan kommunens avloppsrening det kanske hållbaraste. Vill jag tro, åtminstone. Så om vårt dassavfall körs dit, nu och då, är väl inte så illa, eller hur....???

MEN DET ANDRA PROBLEMET är att nu blir dammen och rabatten runt dammen i vägen för avloppet. Så nu skall blom-barnen flyttas till tryggare platser. Och det känns inte så vettigt i mitten av oktober, speciellt som jag inte har lämplig plats. Men vad fasingen. Jag gör så gott det går. Och tror att det här nog blir bra, bara det blir färdigt.

Inga kommentarer: