25 mars 2013

Plommonlunden kryper fram under snötäcket

Trädgårdsland och rabatter ligger fortfarande under nästan en halv meter snö. Men berget vid torpgaveln suger i sig vårsolens strålar och kryper fram under under snötäcket. Platsen är den varmaste - och kunde vara en av de finaste i Rosendal torpet. Här finns en plommonlund med ett tiotal plommonträd. Under dem växer vitsippor, blåsippor och smultron. 

Berget mot söder suger i sig värme. Här smälter snön tidigt!

Det kunde vara fint....Men på sommaren går plommonlunden över från naturlig till vildvuxen.
Plommonträden  har skjutit miljoner av rotskott, vicker och klöver växer knähögt, smultronen syns inte.....
Och jag har inte hunnit hålla efter....
Ett annat problem är att plommonlunden bara är en smal flik mot grannen. Trots att kontrasten mellan grannens välfriserade gräsmatta och vår vildvuxna plommonlund är stor, flyter plommonlunden ändå mer ihop med grannens tomt, än med torpet. 

Vår plommonlund i vårskrud, bakom grannens fina gräsmatta. Fotad från grannens infart 
Nu, medan snön ännu hindrar allt annat trädgårdsjobb, njuter jag i vårsolen i plommonlunden.
Jag beskär plommonträden och syrenhäck, rensar i bergsluttningen. 
Kanske i år....kanske jag nu skall få ordning på plommonlunden.....
Kanske jag skall plantera häck eller bygga staket mot grannen.....
Kanske....kanske....
Och kanske ni får se nya bilder på plommonlunden här senare....

Inga kommentarer: