19 april 2011

Det var bättre förr....


Så här såg det ut i fjol. I fjol fanns här löjtnanthjärta och fänrikshjärta, lungört och astilbe, hosta och hasselört och många andra växter. I fjol var området kring dammen bakom huset en liten grön oas och ett gömställe för folk, fåglar och grodorna i dammen.
I år finns här ett dike för dränering och ett för avlopp, en sandhög under vilken det finns en avloppstank, en hög med mylla full av rötter och sten, en hög med tegelsten (vår gamla spis) och byggavfall. Och jag gräver mera diken för elkabel, avloppsrör och gråvattenrör. Jag har ingen aning om blommorna är under högarna med mylla eller bortgrävda.
Men vad gör det! Jag kan ju plantera nya. Och nu har jag ju en möjlighet att göra om det - bättre än förr!

Inga kommentarer: