29 december 2011

Dagmar & förödelsenPå natten mellan juldag och julannanan dag drog Dagmar fram och lämnade förödelse i sitt spår. Men vindstyrka på 38 sekundmeter i byarna fällde hon träd, svepte iväg med tak, söndrade och förstörde, även om hon var snäll med Rosendal-torpet. Eltillförseln bröts förstås och många var tvungna att klara sig utan el i flere dagar. I Rosendal torpet klarar vi oss hyfsat, tackvare vedspisar och utedass. Men trots det övergav vi mörket efter ett dygn utan el. Det största problemet var nämligen bristen på vatten. Nu skall nog den grävda brunnen putsas upp. Vi skall inte vara beroende av bergbrunnen, eftersom den i sin tur är beroende av el.

Inga kommentarer: