15 augusti 2010

En blå dörr och ny färg!

BASTUN HAR VARIT "projekt på gång" hela sommaren. Vi har skrapat lite nu och då på den - och vi har TÄNKT måla. Men arbetet har skjutits upp och skjutits upp av två orsaker. Dels har det varit för varmt, dels har vi inte vetat vilket slags färg vi skall använda.

VÄDRET BLEV INTE svalare....Men evi tog ändå tjuren vid hornen och började. Gällande färgval fick vi ett gott råd av en bekant målare. Han rekommenderade Tikkurilas Vinha, istället för den PikaTeho som bastun varit målad med. Vi har fått många olika råd av vänner, men valde att tro på honom. Endel har föreslagit att vi skall skrapa hela bastun och måla samma rödmylla som på de övriga husen. Ett råd vi gärna hade följt, men fasade för den stora arbetsmängden!

DET VAR ÄNDÅ ETT DRYGT jobb, att skrapa bort lös färg och måla hela bastun två gånger. Dörren fick en ny fin blå färg, vilket speciellt gläder mig. Terassräcket är omålat, för det skall rivas! I samband med tillbyggnadsprojektet skall terassen förstoras och taket förlängas. Pentti vill ha en vägg som vindskydd och insynsskydd mot grannarna. Och jag vill måla bastun invändigt och skaffa nya möbler. Men DET blir nästa sommars projekt.

Inga kommentarer: