21 juni 2011

Semester - men inte från trädgården!


Så började semestern från lönejobbet, vilket innebär heldagsjobb i trädgården. Fast det är inte särskilt häftiga trädgårdsarbeten jag ägnar mig åt. Mest kärrar jag sand och kompost, så svetten lackar.
Nu har grävskopa och andra arbetsmaskiner inget att göra i trädgården, har jag bestämt! Nu är det envishet och muskelkraft som gäller!! Och varsamhet - för i lunden blommar nattviol och andra rara växter. Så spade och skottkärra går varma, när gropar och diken efter tillbyggnaden fylls igen och rör och avloppstank täcks in. Men samtidigt har jag ju alla tiders chans att jämna ut, skapa nya rabatter, gångar och sittplatser, plantera nytt, planera nytt, alldeles från början!!
Och trots slavjobbet med skottkärran, tar jag mig tid att stanna upp och njuta av pionen som äntligen slagit ut!

Inga kommentarer: