15 maj 2010

Så det gick int att så!

Nä, det blidde int till nå´det inte.
När jag skulle harva klumpade jorden sig ännu och min pappa satt i sin himmel och sa, "det är för vått, du bara trampar ihop jorden om du går där nu".

När det gäller odling kommer jag ihåg mammas och pappas och goda råd fortfarande. Jag är ju ändå uppväxt med hackan i handen och har odlat många år under deras uppsyn. Även morfars bok Köksväxodling från 1912 plockar jag fortfarande ofta fram. Gammalt beprövat gäller fortfarande gällande odling. Och Ossian Lundén är fortfarande aktuell och i tiden, även när det gäller växtval. Här finns beskrivet odling av växter som idag, 110 år senare känns exotiskt spännande, eller vad sägs om äggplanta, portlak, plymagekål, skozonera och maskros(!).

Om vårsådd och markarbeten skiver Ossian Lundén så här "Vårgräfning får icke ske förrän jorden reder sig,d.v.s. först då när hon så pass upptorkat, att jordpartiklarna icke klibba fast vid redskapen och den nygräfda jorden heller icke faller samman till en hård massa".

Så jag följde pappas råd och morfars bok och slutade harva. Istället fortsatte jag med att anlägga blomsteräng där jag tidigare, till sorkarnas stora glädje, odlat potatis. Nu flyttade jag prästkragsplantor, akleja, rödblära och sådde kornvallmo och ängsfrö blandningen jag köpte i Riga. DET KOMMER ATT BLI SÅ VACKERT!! Tror jag....

Inga kommentarer: